برگزاری نشست خبرگان دانشگاه و صنعت با محوریت رویکردهای نوین در بازاریابی ( Marketing ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این جلسه با حضور هیات رئیسه محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از صاحب نظران در حوزه صنایع پیشرفته در راستای گذار به دانشگاه نوآور و کارآفرین با موضوع رویکردهای نوین در بازاریابی در بهمن ماه سال جاری  توسط شرکت دانش بنیان نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر (نگاتا) برگزار شد.

در این نشست خبرگان، مشاوران و روسای صنایع پیشرفته دولتی و خصوصی  از جمله مدیران عامل‏ بانک ها ،شرکت های فعال در حوزه ارتباطات ، خدمات انفورماتیک و مناطق آزاد تجاری حضور داشتند و با محوریت بررسی آخرین یافته های علمی در خصوص شیوه حکمرانی دانشگاه-صنعت ، بروندادهای نوآوری و کارآفرینی پیشنهاد شده توسط شرکت نگاتا به بررسی این استراتژی ها پرداخته شد. این برنامه با سخنرانی جناب آقای دکتر معتمدی ، ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شده و در ادامه جلسه مدیر عامل محترم شرکت نگاشت انرژی دکتر مهدی مجیدپور، جوانب مختلف در حوزه استراتژی های بازاریابی دانشگاه مطرح شد و در ادامه جلسه به اخذ نظرات و پرسش و پاسخ نمایندگان محترم صنایع مختلف، دانشگاه و نهادهای دولتی و خصوصی پرداخته شد.