مشتریان ما

همکاری با بیش از 30 سازمان مختلف

تا کنون بیش از ۳۰ سازمان (دولتی و خصوصی) با شرکت نگاشت همکاری داشته اند. شرکت نگاشت با همکاری گسترده با ارگان‌ها و شرکت‌های مختلف، به ارائه خدمات نوآورانه و حرفه‌ای پرداخته و نقشی مؤثر در توسعه‌ی پایدار کشور ایفا می‌نماید.