خلاصه ی پروژه

هدف محوری دفتر در سال پیش رو، بر تجاری‌سازی و بازاریابی محصولات پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر متمرکز خواهد شد که توسط متخصصان و اساتید توانمند هیئت علمی دانشگاه توسعه یافته‌اند.

شرکت دانش‌بنیان نگاشت همواره تلاش داشته تا با به کارگیری جدیدترین دستاوردهای مدیریت نوآوری، فناوری و بازاریابی، راهکارهای علمی و به روزی را به دانشگاه‌ پیشنهاد دهد و همگام با مشتریان خود قدم به قدم به جاری‌سازی اقدامات عملیاتی لازم بپردازد.

درباره پروژه

پیرو عملکرد رضایت‌بخش شرکت دانش‌بنیان نگاشت در تدوین طرح بازاریابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دست‌یابی به خروجی‌های چشم‌گیر در طی دو سال فعالیت به عنوان متولی دفتر بازاریابی و کنترل پروژه مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه، فعالیت تیم نگاشت در این دفتر برای سومین سال پیاپی تمدید شد.