خلاصه ی پروژه

یکی از نکات کلیدی رسیدن به خروجی مطلوب، دسته‌بندی ذی‌نفعان سازمان آبفا بود که با تلاش متخصصین شرکت نگاتا به صورت ثمربخشی عملیاتی شد. فراگیر شدن بحران جهانی کرونا می‌توانست بر فرآیند جمع‌آوری داده‌های چنین پروژه عظیمی سایه بیندازد زیرا یکی از عمده فعالیت‌های مربوط به پیشبرد فرآیند سنجش میزان رضایت ذی‌نفعان، انجام کار میدانی (انجام مصاحبه و پر کردن پرسشنامه) است که طبعا با وجود ویروس کرونا و خطرات احتمالی ناشی از آن به مسئله چالش برانگیزی برای بسیاری از پروژه‌های در دست اقدام تبدیل شد.

شرکت نگاشت ولی نه تنها روند اجرای پروژه را متوقف نساخت، بلکه با رجوع به راهکارهای نوآورانه خود مانند استفاده از سامانه‌های نظرسنجی آنلاین و به کارگیری ابزارهای ارتباطی مناسب، توانست به شکل موثرتری به امر جمع‌آوری و تحلیل داده‌های لازم بپردازد و نظرات طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه شرکت دانش‌بنیان نگاشت فناوری و انرژی امیرکبیر با تدوین گزارشات جامع به پیشنهاد راهبردهای مناسب جهت بهبود شرایط فعلی خواهد پرداخت. انتظار می‌رود با عنایت خداوند متعال و تلاش نخبگان شرکت تا پایان سال جاری، پروژه مذکور به سرانجام مطلوب برسد.

درباره پروژه

شرکت دانش‌بنیان نگاشت در ادامه همکاری‌های خود با سازمان‌های بزرگ کشور توانست حسن اعتماد شرکت آبفای منطقه دو شهر تهران را جلب نموده و به عنوان مجری پیشبرد این پروژه حیاتی انتخاب گردد. شرکت نگاشت نیز به پشتوانه توان علمی و تجربه عملی خود، متدولوژی علمی منحصربه فردی را برای رسیدن به اهداف پروژه تعریف نمود که با استقبال کارفرما رو به رو شد.