خلاصه ی پروژه

ویژگی­ های مربوط به رژیم­­ های فناورانه و بازار هواپیماهای مسافری تدوین استراتژی توسعه فناوری‌ها را ایجاب می­ کند. استراتژی توسعه فناوری­ ها، به تبع استراتژی توسعه صنعت هواپیماسازی را بدنبال خواهد داشت. در استراتژی توسعه صنعت هواپیمایی باید از یک طرف پیش ­بینی روندهای جهانی و رصد فناوری­ های نوظهور و از طرف دیگر تعامل تنگاتنگ با نهادهای نقش آفرین داخلی تحت چتر حمایتی سیاستی و مالی دولت مدنظر قرار گیرند.

از طرفی ساختار خاص صنعت هواپیماسازی و نوع نقش­ آفرینان داخلی انعکاس دهنده الزام تدوین استراتژی ­ها با فرآیندهای علمی سیاست­گذاری است به نحوی که اجماع ملی برای نیل به اهداف حاصل شود. علاوه بر این از آن­جا که هواپیمای مسافری یک محصول سیستماتیک پیچیده (CoPS) است، شناسايي کامل و دقيق فناوري هاي کليدي و شیوه مدیریت آن امري دشوار، پيچيده و زمان­ بر به شمار مي رود و تحقق اين هدف مستلزم وجود يک نگاه کلان و نظام­ مند در همه سطوح مي باشد؛ فلذا وجود نقشه­ راه برای ایجاد اهداف، سیاست ها و راهبرد­هایی روشن برای حرکت در این مسیر کاملا ضروری است.

هدف اصلي اين طرح تدوين "شناسایی و اولویت­ گذاری فناوری­­‌های هواپيماهاي مسافری کلاس برد متوسط" بود.

درباره پروژه

در این پروژه ملی، شرکت نگاشت مجری طرح شناسایی و اولویت گذاری (Setting Priority) فناوری های هواپیمایی مسافری در کشور بود و ذینفعان مختلف کشور مشارکت نمودند. متدولوژی تدوین شده توسط شرکت نگاشت ، به عنوان یکی از راه حل های نوآورانه برای مدیریت سیستم های پیچیده در کشور مورد ارجاع نهادهای مختلف قرار می گیرد. پروژه مذکور از نظر میزان و تنوع مشارکت نقش آفرینان و پیچیدگی های مدیریتی ، یکی از پروژه های افتخارآمیز شرکت نگاشت در اثبات توانمندی های متخصصین کشور است.