خلاصه ی پروژه

برخی شرکت­ های فعال در حوزه نانو با همکاری ستاد نانوفناوری، فعالیت­ های مفیدی را در زمینه داخلی­ سازی پاکت­ ها انجام داده­ اند. در این خصوص فراخوانی هم با هماهنگی ستاد نانوفناوری در کشور انجام گرفته است. اما بر اساس تحقیقات شرکت نگاشت آمده هنوز بومی ­سازی این فناوری­ ها در کشور انجام نشده است و صادرکنندگان میوه و صیفی­ جات در کشور این پاکت­ ها را از خارج از کشور تهیه می­ نمایند. از آنجائیکه این پاکت­ ها (به ویژه در زمینه خیار و کیوی) ساخت رژیم صهیونیستی است، بنابر این صادرکنندگان کشور حتی در تهیه آنها از خارج از کشور نیز با مشکل مواجه هستند.

اما مشکل دوم مربوط به ویژه نبودن این پاکت­ها برای میوه­ جات و صیفی­ جات مختلف است. از آنجائیکه گازهای متصاعد از هر میوه مختص آن میوه است، جهت نگهداری آنها نیز بایستی ترکیبات خاصی در تهیه پاکت­ های نگهدارنده اندیشیده شود.

درباره پروژه

شرکت نگاشت برای اولین بار درکشور امکان­ سنجی فنی – اقتصادی تولید پاکت­ های نانوفناوری فوق­ الذکر را به دست متخصصان مهندسی و مدیریتی انجام داد. این طرح، یک پروژه میان رشته­ ای بوده است و شرکت نگاشت با تلاش جوانان مستعد و نخبه کشور این مهم را به سرانجام رسانید.