برگزاری نشست خبرگان دانشگاه و صنعت با محوریت رویکردهای نوین در بازاریابی ( Marketing ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این جلسه در تاریخ 1 اسفند ماه سال جاری با مشارکت مدیران صنایع سنگین دولتی و خصوصی  از جمله مدیران خودروسازی ،شرکت های فعال در حوزه نفت و پتروشیمی و صنایع معدنی ، شرکت های فعال در حوزه انرژی با بررسی آخرین یافته های علمی در خصوص شیوه حکمرانی دانشگاه _صنعت ، و بازاریابی نوین و شبکه سازی پیشنهاد شده توسط شرکت نگاتا  برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر معتمدی به سخنرانی درباره ارتباط دانشگاه و صنعت و فرصت های موجود و غفلت های صورت گرفته در این زمینه پرداختند و در ادامه جلسه تعدادی از مدیران صاحب نظر به بیان نظرات و نقاط ضعف و قوت های موجود در این خصوص پرداختند ، همچنین مدیر عامل محترم شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر، دکتر مهدی مجیدپور، به ارائه موضوعات مختلف مطرح شده در حوزه استراتژی های بازاریابی بین دانشگاه و صنعت پرداخته و در ادامه جلسه به اخذ نظرات و پرسش و پاسخ نمایندگان محترم صنایع مختلف پرداخته شد.