با توجه به قابلیت‌های ویژه محصولات شرکت کاوان تک، شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر علاوه بر تدوین سند جامع برنامه کسب و کار کاوان تک و کمک به انجام محاسبات مالی مرتبط، تصمیم گرفت تا همکاری مستحکم‌تری را جهت توسعه محصولات نوآورانه شکل دهد. در این راستا، پس از انجام مذاکرات تجاری میان طرفین، راهبردهای همکاری فی مابین به بحث و گفت و گو گذاشته شد و در نهایت تفاهم جامعی میان این دو شرکت دانش‌بنیان فعال توسعه پیدا کرد. اولین محصولی که به صورت مشترک بر روی ساز و کار توسعه و تجاری‌سازی آن اتفاق نظر حاصل گشت “Modular RTU” نام دارد.
RTU یک واسط ارتباطی است که داده‌های تله متری را به مرکز کنترل (Dispatching) ارسال و یا بر اساس دستورات صادره از مرکز کنترل، وضعیت عملکرد تجهیزات را تغییر و یا اطلاعات لازم را دریافت می‌کند. توسط این سامانه، ارسال فرمان از راه دور جهت تغییر وضعیت کلیدها و رله‌های حفاظتی (سکسیونر، دژنکتورهای پست توزیع، ریکلوزر و سکشنایزرها) و دریافت اطلاعات لازم از وضعیت کلیدها و رله‌های حفاظتی، جریان، ولتاز و اطلاعات غیر منتظره مانند اتصال کوتاه در شبکه و عملکرد کلیدها را می‌توان مدیریت نمود