برگزاری نشست خبرگان دانشگاه و صنعت با محوریت طرح بازاریابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این جلسه در راستای یکی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر با موضوع استراتژی‌های بازاریابی دانشگاه امیرکبیر در سالن جلسات ساختمان فارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آبان ماه سال جاری برگزار شد. در این نشست که با حضور و مشارکت خبرگان و نمایندگان صنایع مختلف ، دانشگاه‌ها ، بخش خصوصی و بخش عمومی برگزار شد به بررسی استراتژی های پیشنهادی شرکت نگاتا در خصوص بازاریابی دانشگاه امیرکبیر با رویکرد نوین و جهانی پرداخته شد و ضمن بحث و گفت و گو در این موضوع ، نظرات حضار به اشتراک گذاشته شد.

این برنامه با سخنرانی جناب آقای دکتر معتمدی، ریاست سابق محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شده و در ادامه نتایج بررسی های انجام شده در خصوص راهبردهای پیشنهادی شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر توسط مدیرعامل محترم شرکت ، به حضار ارائه شد.در ادامه‌ی جلسه به سخنرانی و پرسش و پاسخ نمایندگان محترم صنایع مختلف ، دانشگاه و نهادهای دولتی نیز پرداخته شد.