مشاوره مدیریت

تدوین و اجرای سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد یک رویکرد سیستماتیک است که یک ارزش پولی رادر قبال کاری که انجام می دهند، محاسبه می کند. یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب می تواند به استخدام نیروی کارآمد، عملکرد شغلی بهتر و رضایت شغلی بالاتر منجر گردد. جهت تدوین یک سیستم پرداخت عادلانه نیاز است از فاکتورهای مختلفی استفاده شود که از جمله‌ ی آن ها توجه به شرح مشاغل، تجزیه و تحلیل شغل، ارزیابی مشاغل، ساختارهای پرداخت، مقررات و قوانین موجود و فوق العاده های شغلی در نظر گرفته می باشد.

شرکت دانش بنیان نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر با بهره گیری از تجربه و تخصص بالا در حوزه تدوین نظام حقوق و دستمزد، آماده ارائه کارآمدترین راهکارها در قالب تدوین آیین نامه، تدوین فرایند و طراحی فرم های مربوطه و… در خصوص سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت عادلانه و انگیزاننده در سازمان شما می باشد.

درخواست خدمات سیستم حقوق و دستمزد

هم اکنون سیستم حقوق و دستمزد موردنظرتان را درخواست نمایید